Budżet obywatelski – zweryfikowane propozycje

Ogłoszenie zweryfikowanych propozycji zadań do Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

lp.

nazwa zadania

weryfikacja zgłoszonych propozycji – zadań

1.

„Przebudowa bieżni sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie”;

Ocena pozytywna.

Zadanie dopuszczone do głosowania.

2.

„Budowa chodnika w Książu Śląskim”;

Ocena negatywna.

Zadanie nie dotyczy zadań własnych gminy Kożuchów, zgodnie z § 3 Uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 roku

3.

„Modernizacja terenu placu zabaw w Książu Śląskim”;

Ocena negatywna.

17.10.2019 zgłaszający projekt został wezwany telefonicznie do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz czy projekt stanowi jedno kompleksowe przedsięwzięcie.

W porozumieniu ze Zgłaszającym zadanie, wyznaczono termin poprawy (złożenia wyjaśnień zgłoszonej propozycji zadania do 21.10.2019 roku.

do 22.10.2019 r. do godz. 8:00 nie wpłynęło żadne pismo / informacje od zgłaszającego.