Budżet obywatelski na 2018 rok

Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska dotyczące Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Na wykonanie zadań w Kożuchowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2018 przeznaczono 80 000,00 złotych.

Harmonogram konsultacji przedstawia się następująco:
1.  Rozpoczęcie konsultacji – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kożuchów na rok 2018 od 10 do 26 października 2017 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji od 27 października do 7 listopada 2017 r.
3. Ogłoszenie zweryfikowanych propozycji wraz z uzasadnieniem do 9 listopada 2017 r.
4. Głosowanie mieszkańców za pomocą formularzy do głosowania w zakresie wyboru zadań od 10 listopada do 6 grudnia 2017 r.
5. Ustalenie zbiorczych wyników przeprowadzonych konsultacji od 7 grudnia do 21 grudnia 2017 r.
6. Przedstawienie wyników konsultacji i ich ogłoszenie – do 28 grudnia 2017 r.
7.  Realizacja wyników konsultacji – od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne (w załączeniu) na stronie internetowej www.kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz u sołtysów Gminy Kożuchów.

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy (2)

lista poparcia

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 – Ankieta

załącznik nr 5

 

OGŁOSZENIE ZWERYFIKOWANYCH PROPOZYCJI ZADAŃ DO KOŻUCHOWSKIEGO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  NA  2018 ROK

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych.
Lp. Zgłoszone zadnie – nazwa Weryfikacja zgłoszonych propozycji – zadań wg zarządzenia
1. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kożuchowie. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.
2. Modernizacja ul. Polnej – gruntowej, wśród Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.
3. Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego w Stypułowie. Ocena negatywna. Brak unormowania klasyfikacji gruntu (zadanie możliwe do realizacji w latach następnych po zmianie klasyfikacji)
4. Budowa zatok parkingowych ul. 22 Lipca Kożuchów (przy SP 2) Ocena negatywna. Grunt nie należy do Gminy Kożuchów (droga wojewódzka)
5. Remont chodnika wraz z wykonaniem zatoki przy ul. 22 Lipca w Kożuchowie (działka 428/1 obręb 1 w Kożuchowie). Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.

 

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania wraz z szacunkowym kosztem zadania

                  (ustalona  kolejność zadania  w drodze losowania)

Lp. Zgłoszone zadania – nazwa Szacunkowy całkowity koszt zadania [zł brutto] wg formularza zgłoszeniowego
1. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kożuchowie. 80 000,00
2. Modernizacja ul. Polnej – gruntowej, wśród Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie. 75 000,00
3. Remont chodnika wraz z wykonaniem zatoki przy ul. 22 Lipca w Kożuchowie (działka 428/1 obręb 1 w Kożuchowie). 79 087,17

Ankieta do głosowania