Budżet obywatelski na 2018 rok

Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska dotyczące Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Na wykonanie zadań w Kożuchowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2018 przeznaczono 80 000,00 złotych.

Harmonogram konsultacji przedstawia się następująco:
1.  Rozpoczęcie konsultacji – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kożuchów na rok 2018 od 10 do 26 października 2017 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji od 27 października do 7 listopada 2017 r.
3. Ogłoszenie zweryfikowanych propozycji wraz z uzasadnieniem do 9 listopada 2017 r.
4. Głosowanie mieszkańców za pomocą formularzy do głosowania w zakresie wyboru zadań od 10 listopada do 6 grudnia 2017 r.
5. Ustalenie zbiorczych wyników przeprowadzonych konsultacji od 7 grudnia do 21 grudnia 2017 r.
6. Przedstawienie wyników konsultacji i ich ogłoszenie – do 28 grudnia 2017 r.
7.  Realizacja wyników konsultacji – od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne (w załączeniu) na stronie internetowej www.kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz u sołtysów Gminy Kożuchów.

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy (2)

lista poparcia

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 – Ankieta

załącznik nr 5