Bezpłatne szkolenie – ochrona zwierząt podczas uboju

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt ze Strażą Miejską tel.kontaktowy 68-355-24-12.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, iż w związku z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią, na użytek własny, osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, który na użytek własny jest dopuszczony.