Bezpłatne kursy języka angielskiego w Kożuchowie

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych RPO Lubuskie 2020.

Spotkanie odbędzie się 28 marzec 2019 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury ZAMEK w Kożuchowie ul. Klasztorna 14, sala nr 20.