ASF

ASF to nadal duży problem, kolejny tydzień z rzędu to właśnie Ziemia Lubuska – wiedzie prym pod względem liczby nowych przypadków choroby. W związku z nadal występującymi przypadkami ASF w naszym województwie, bardzo proszę o wywieszenie ulotki informacyjnej na waszej tablicy wraz z numerami telefonów.

Poniżej podaję wszystkie nr. telefonów pod którymi można uzyskać wszystkie bieżące informacje. W załączniku przekazuję ulotkę do druku. Dziękuję za współpracę .

Informujemy, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  • tel. (22) 623-10-65 – Główny Inspektorat Weterynarii
  • tel. (22) 623-15-29 – Główny Inspektorat Weterynarii
  • tel. (22) 623-16-41 – Główny Inspektorat Weterynarii
  • e-mail: asfpytania@wetgiw.gov.pl
  • tel. (22) 623-25-43 – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
  • tel. (22) 623-13-31 – Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
  • e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl