Ankieta – plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kożuchów

Gmina Kożuchów przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Celem sporządzenia i wdrażania postanowień dokumentu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na jakość naszego życia i zdrowia. Dlatego też w celu zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb w zakresie modernizacji energetycznej naszych gospodarstw domowych oraz w celu zaplanowania kompleksowych działań uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie w pełni anonimowej ankiety w terminie do dnia 31.05.2019 r. Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć sołtysowi lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie -Wydział Gospodarki Komunalnej, lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.rudkiewicz_ti@kozuchow.pl

wzór jak wypełnić ankietę

ankieta