Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagasek.

27 sierpnia br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawiony został po raz drugi w historii „Raport o stanie gminy”, który został przyjęty przez Radnych razem ze sprawozdaniem finansowym, a Burmistrzowi Kożuchowa zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium.