!!! UWAGA !!!

INFORMACJA

PROSIMY MIESZAŃCÓW GMINY KOŻUCHÓW O ZGŁASZANIE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE

PRZYPADKÓW PADŁYCH I ROZJECHANYCH ZWIERZĄT LEŚNYCH, BEZDOMNYCH
I KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH

 

TELEFON 68 355 59 44 i 68 355 59 40