1 listopada – zmiana organizacji ruchu drogowego ul. Nowosolna-Zielona

Jak co roku, Straż Miejska w Kożuchowie zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie obowiązującego oznakowania w dniu Święta Zmarłych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Kożuchowie. Nowa organizacja ruchu drogowego będzie obowiązywała od 31 października do 2 listopada 2019r.

Handel w obrębie cmentarza będzie możliwy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych po uzyskania stosownych zezwoleń. W innych miejscach handel będzie zabroniony.

Apelujemy o rozwagę, zarówno do kierujących pojazdami jak i pieszych. W celu ułatwienia wjazdu, a szczególnie wyjazdu z parkingów położonych przy cmentarzu, wnosimy o korzystanie z nowych miejsc parkingowych położonych za cmentarzem. Co roku parking położony bezpośrednio przy cmentarzu jest przepełniony, wyjazd po mszy jest długotrwały i utrudniony.

Miejscowych zachęcamy o pozostawienie pojazdów w domach i przybycie do naszej nekropolii pieszo.

Straż Miejska w Kożuchowie